De programma's

Er zijn 3 programma's van Gewichtmeester . dit is onderverdeeld in banden net zoals in de vechtsport  Judo en  Karate

Alle programma's zijn van dusdanige inhoud dat ze de denkgewoonten veranderen, standaard in begrepen in deze programmá's bij 1e bezoek:

- Intake 
- wegen en meten van buik, borst , arm en bovenbeen
- Uitleg samenwerkingsovereenkomst, wat wordt er verwacht van de client en wat mag de client verwachten
- Voedingsdagboek
- Voedingsvoorlichting

Het Gele Band Programma - 4 weken
- 1x Martial Mind live  sessie IMR 
- vraag & antwoord tijdens programma
- 1x eind evaluatie met wegen en meten

Na dit programma is de client in staat om te luisteren naar het lichaam en bewuster te gaan eten

Het Oranje Band Programma - 4 weken
- 1x Martial Mind live  sessie IMR
- 1x Martial Mind live  sessie  voedsel
- vraag & antwoord tijdens programma
- 1x eindevaluatie met wegen en meten

Na dit programma is de client instaat om te luisteren naar het lichaam en ongezonde voeding naar keuze niet of minder te eten

De Virtuele Maagband - het Groene Band Programma - 4 weken
- 1x Martial Mind live Sessie IMR
- 4x Martial Mind Live gepersionaliseerde sessies
- 1x Mp3 
- 1x eindevaluatie met wegen en meten

In deze 4 live sessies  ervaart de client diepgaande permanente verandering, die na het programma de client in staat stelt om 3x per dag kleine porties te eten waardoor veilig en verantwoord gewichtverlies optreedt