Wat is angst?

Volgens Wikipedia is angst een emotie veroorzaakt door een waargenomen of beleefde bedreiging en die meestal leidt tot een vermijding of ontwijking daarvan. Angst wordt beschouwd als een basaal overlevingsmechanisme, als reactie op een specifieke prikkel, zoals pijn of dreiging van gevaar. Dit laatste kan een confrontatie met die prikkel of juist een ontwijking daarvan (een vecht-of-vluchtreactie) tot gevolg hebben. Bij extreme vormen van angst kan verstarring optreden: men is dan als het ware ‘verlamd door angst’.

Angst is dus een emotie. En het is goed dat wij die hebben. want die emotie zorgt ervoor dat er stoffen worden aangemaakt in ons lichaam waardoor we bevriezen, vluchten en als het moet vechten, de Freeze, Fight, Flight modus. Maar hoe komt het dat de ene persoon bang is voor bijvoorbeeld honden en de ander niet? dat komt door je brein.
wat zeg je nu? Door je brein, ja je leest het goed. Jij kunt er niets aan doen maar je brein wel. die zorgt er namelijk dat wanneer jij een hond ziet er allerlei chemische reacties plaats vinden in je brein, je overlevingsmechanisme wordt als het ware gestart, en daardoor krijg je een verhoogde ademhaling, zweten en misschien wel buikpijn.

Dat verdient iets meer  uitleg.
Welnu stel je bent 6 jaar en aan het spelen op straat met een vriendje. Plotseling komt er een grote hond op je afrennen, je schrikt enorm en staat als aan de grond genageld (frezen)  je adem stokt in je keel, de hond springt tegen je op en duwt je per ongeluk tegen de grond. Jij valt en bezeert je flink. de hond rent weg en je begint te huilen van schrik en van pijn. Je vriendje heeft alles gezien en helpt je overeind. je hebt wat blauwe plekken maar voor de rest er is niets ernstigs aan de hand, naast het feit dat je behoorlijk geschrokken bent natuurlijk.

Dit incident heeft je brein opgeslagen en wil je de volgende keer beschermen ter voorkoming dat je weer pijn ervaart wanneer er een hond inde buurt is. Dus de 2e keer dat je een hond ziet zorgt je brein ervoor dat jij weer in de freeze stand komt, je adem stokt in je keel , door deze 2e keer schrik je weer maar nu ook van je eigen ademhaling en je begint te zweten en krijgt daardoor misschien wel buikpijn . terwijl je vriendje de hond ziet  en die deze wellicht wel leuk vind t en de hond wil aaien.
De hond is de hond daar veranderd niets aan. het is jouw perceptie op de hond, die is wel anders dan die van je vriendje. Het ontstaan van de angst voor honden ligt nu vastgelegd in je brein.En voor je brein maakt het niet uit wat voor hond, daar maakt die geen onderscheid in.
Jij ziet een hond met je ogen, die beelden flitsten rechtstreeks naar je brein, je brein herkent dit en  vertaalt dit naar " gevaar"  en je overlevingsmechanisme wordt gestart.