Het principe van de drie G's!

Een gericht voedingsadvies heeft pas nut als Gevoel, Gedachte en Gedrag op elkaar afgestemd zijn. Zolang dit niet het geval is heeft geen enkel afvaltraject kans van slagen. Door deze drie belangrijke pijlers in balans te brengen is gewichtsverlies van 10%-15% haalbaar.